Klaar voor de Start? Toetsen maar!

Vanaf september 2018 zijn Froukje en Ella gestart met het innovatieproject: “Klaar voor de start? Toetsen maar!”

Het doel van dit project: door het invoeren van formatieve toetsen als startmoment van het leerproces met feed-up, feedback en feed-forward, wordt de student gemotiveerd om een actieve leerhouding aan te nemen tijdens de les.

Werkwijze: formatieve toetsen worden ingezet tijdens het reguliere lesprogramma en worden ingezet als startmoment, waarna het lesprogramma wordt aangepast op de uitkomsten van de toets.

Deze uitkomsten zijn de start van het geven van het feed-up, feed-back en feed-forward (Hattie & Timperly, 2007) door zowel de student als de docent. De student moet actief betrokken zijn bij het stellen van zijn eigen leerdoelen en de volgende vragen zelf stellen: waar ga ik naar toe? Waar sta ik nu? En wat is dan de volgende stap? Belangrijk in het formatieve toetsen is dat het leerdoel vooraf helder wordt geformuleerd. De rol van de docent is om de student hierbij te assisteren, maar dan wel in de rol als scaffolding (Kirschner & Van Merriërenboer, 2013). Dit betekent dat de student met hulp van de docent in kleine stapjes naar een hoger niveau wordt gebracht. Het uiteindelijke doel is dat de student zelf dit proces kan sturen, wat leidt tot zelfregulatie. Dit wordt gestimuleerd vanuit de overheid die vakoverstijgende vaardigheden een duidelijke plaats wil geven in het curriculum. Zelfregulatie is één van de elf 21e-eeuwse vaardigheden in het model van SLO en Kennisnet (Thijs et. al, 2014) en geeft aan dat studenten verantwoordelijkheid nemen en niet gedachteloos aanwijzingen volgen, maar zelf nadenken over oorzaak en gevolg. Ook na de opleiding wordt in het beroepsleven verwacht dat arbeidskrachten hun kennis en kunde zelfstandig op peil houden. 

Conclusie: starten met toetsen is sinds september 2018 succesvol geïmplementeerd binnen de Curio opleiding Marketing, Communicatie & Evenementen. Toetsweken zijn afgeschaft en studenten zijn aantoonbaar tevreden door het inzicht in het leerproces.

Bronnen
– Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The power of feedback. Review of Educational Research, 77 (1)
Kirschner, P.A., & Merriënboer J.J.G. van (2013). De zelfsturende leerling? Van twaalf tot achttien, september, 42-44
– Thijs, A., Fisser, P., & Hoeven, M. van der (2014). 21ste eeuwse vaardigheden in het curriculum van het funderend onderwijs. Enschede: SLO.